Služby nabízené našim klientům jsou určeny jednotlivým zaměstnancům, nebo jsou to služby ovlivňující firemní procesy, organizační strukturu a dále pak služby podporující společenské či marketingové aktivity.

Cílem poradenství je zlepšení fungování nastavených firemních procesů a především ovlivňování firemní kultury tak, aby byla podpořena funkčnost firmy, její interní komunikace a především komunikace s obchodními partnery a klienty.

 

Podle aktuálních požadavků klienta přesně definujeme cíle konkrétních vzdělávacích programů či poradenských služeb, jejichž splnění po realizaci společně vyhodnocujeme. Konzultace, semináře či tréninky připravujeme vždy "na míru". Obsah každého programu vždy reaguje na stávající situaci ve společnosti klienta tak, aby získané znalosti a vědomosti byly pro účastníky v praxi snadno implementovatelné.

 

Nedílnou součástí našich tréninků a konzultací jsou:

     - praktická cvičení, která umožní účastníkům vyzkoušet si získané teoretické znalosti v konkrétních situacích

     - pomůcky podporující rychlou orientaci v dané oblasti

 

Všechny naše programy navrhujeme podle nejnovějších metodik a využíváme moderních technických prostředků (počítač, video, atd.) k tomu, abychom zpříjemnili účastníkům výuku.

Na základě zpětné vazby od účatníků a z výsledků sledování trhu pravidelně zlepšujeme naši nabídku a pracujeme na vývoji nových služeb, abychom plně uspokojili požadavky všech našich klientů.

 


Copyright © 2006 Personal Image Design s.r.o.